Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin hoặc ý kiến ​​nào về một cá nhân có thể nhận dạng được. Danh tính của người đó phải rõ ràng hoặc có thể xác định được một cách hợp lý từ thông tin hoặc ý kiến ​​liên quan. Thông tin cá nhân được thu thập từ nhiều phương tiện bao gồm từ mẫu đơn viết tay, mẫu đơn trực tuyến, thư từ hoặc thư từ khác, tin nhắn email, điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp.

Số nhận dạng duy nhất

Số nhận dạng duy nhất là một số nhận dạng (thường là một số) được sử dụng cho mục đích chính là nhận dạng một cá nhân.

Nhà cái uy tín td chỉ chỉ định các mã định danh duy nhất (hoặc thông qua, sử dụng hoặc tiết lộ mã định danh duy nhất do tổ chức khác chỉ định) khi cần thiết, được pháp luật cho phép hoặc được sự đồng ý của cá nhân.  

Thông tin ẩn danh

Nếu hợp pháp và có thể thực hiện được, các cá nhân nên có tùy chọn giao dịch hoặc tương tác với Nhà cái uy tín mà không cần xác định danh tính.

Nhiều điều chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: Thu thập tên, địa chỉ, điện thoại và chi tiết liên hệ email của bạn để xử lý đơn xin cấp phép). Tuy nhiên, nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện đúng các chức năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó (ví dụ: Nếu bạn thực hiện một yêu cầu chung qua điện thoại hoặc email, chúng tôi có thể giúp bạn qua điện thoại hoặc qua email mà không cần để bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn).

Thông tin nhạy cảm là gì?

Thông tin nhạy cảm là một loại thông tin cá nhân đặc biệt. Nó được định nghĩa là thông tin hoặc ý kiến ​​về một số khía cạnh nhạy cảm liên quan đến các cá nhân như:

 • Thông tin cá nhân
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Gmail

Thông tin sức khỏe là gì?

Thông tin sức khỏe là thông tin cá nhân hoặc ý kiến ​​về:

 • sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc tâm lý của một cá nhân
 • một khuyết tật (bất cứ lúc nào) của một cá nhân
 • mong muốn bày tỏ của một cá nhân về việc cung cấp các dịch vụ y tế trong tương lai cho họ
 • một dịch vụ y tế được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho một cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Nhà cái uy tín gold sẽ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà họ thu thập chỉ cho:

 • mục đích mà nó được thu thập
 • cho một mục đích liên quan mà một cá nhân mong muốn thông tin cá nhân của họ được sử dụng trong các trường hợp
 • với sự đồng ý của cá nhân liên quan, cho một số mục đích đã thỏa thuận khác
 • cho mục đích thực thi pháp luật
 • theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

người xin giấy phép

Theo luật cờ bạc và rượu, Nhà cái uy tín td cũng thu thập thông tin cá nhân về:

 • người nộp đơn xin giấy phép khác nhau, giấy phép hoặc ủy quyền khác
 • cộng sự của những ứng viên như vậy
 • cộng sự của những người được cấp phép, người có giấy phép hoặc những người tham gia được ủy quyền khác đã được phê duyệt.

Thông tin cá nhân được thu thập từ hoặc về những cá nhân này được sử dụng hoặc tiết lộ để hỗ trợ Nhà cái uy tín gold (nếu có) để:

 • tư vấn cho các cá nhân và các tổ chức liên quan về các yêu cầu và thay đổi quy định
 • đánh giá các đơn xin giấy phép và giấy phép khác nhau hoặc ủy quyền do họ cấp và quản lý theo luật cờ bạc và rượu, bao gồm đánh giá sự phù hợp của người nộp đơn và, nếu được yêu cầu, một cộng sự tham gia hoặc được cấp phép làm việc trong cờ bạc và rượu ngành công nghiệp
 • điều tra khả năng vi phạm pháp luật cờ bạc và rượu và cho các mục đích giám sát liên tục
 • nếu có thể, hỗ trợ Ủy ban thực thi và, khi cần thiết, truy tố các cá nhân vì vi phạm luật cờ bạc và rượu.

Thông tin cá nhân được sử dụng và tiết lộ như thế nào?

Nói chung, Nhà cái uy tín gold thu thập thông tin cá nhân hoặc thông tin sức khỏe trực tiếp từ cá nhân. Thông tin cá nhân hoặc sức khỏe có thể được thu thập từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các ứng viên của công ty có mối liên hệ nào đó hoặc liên kết với cá nhân hoặc bác sĩ điều trị.

Thông tin cá nhân có thể được lấy trên cơ sở tự nguyện hoặc trực tiếp từ các cá nhân về chính họ hoặc từ các bên thứ ba về các cá nhân. Điều này có thể bao gồm thư khiếu nại.

Nhà cái uy tín goldthực hiện các bước hợp lý để đảm bảo cá nhân biết lý do tại sao chúng tôi thu thập nó, những gì được thực hiện với nó và nó được tiết lộ cho ai. Trong trường hợp chúng tôi không chủ động thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ cá nhân đó mà thu thập thông tin đó từ người thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho cá nhân đó biết rằng họ có thông tin đó nếu thông tin đó được sử dụng hoặc hành động.

Nhà cái uy tín có thể được yêu cầu thu thập một số thông tin cá nhân nhạy cảm để xử lý một số yêu cầu đặc thù của nhà cái. Chúng tôi luôn nhận được sự đồng ý của cá nhân có liên quan trước khi yêu cầu cảnh sát kiểm tra, trừ khi được yêu cầu trong quá trình điều tra hoặc hành động thực thi.

Thông tin cá nhân được lưu trữ như thế nào?

Nhà cái uy tín gold thực hiện các bước hợp lý để thông tin cá nhân và sức khỏe mà chúng tôi thu thập là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân hoặc thông tin sức khỏe ở cả dạng điện tử và dạng giấy. Nó có sẵn các biện pháp và quy trình bảo mật khác nhau để bảo vệ thông tin khỏi bị lạm dụng và mất mát, cũng như khỏi bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Các quy trình bao gồm:

 • Mọi thông tin truy cập máy tính đều được bảo mật ,để đảm bảo chỉ những nhân viên được chúng tôi ủy quyền mới có quyền truy cập vào một số loại thông tin được lưu trữ trên máy tính.
 • Sử dụng mật khẩu máy tính để đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các tệp máy tính
 • Sử dụng phần mềm diệt virus
 • Lưu trữ các tài liệu trên giấy có chứa thông tin cá nhân trong tủ hoặc phòng có khóa hoặc các khu vực an toàn khác mà chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể tiếp cận
 • Cung cấp bảo mật vật lý để hạn chế quyền truy cập vào các văn phòng của chúng tôi chỉ cho những người được ủy quyền. Điều này bao gồm việc ngăn cản các cá nhân từ một số chi nhánh của chúng tôi có quyền truy cập vật lý vào các khu vực có các chi nhánh khác hoặc thông tin do các chi nhánh khác nắm giữ.

Quyền của bạn để truy cập hoặc chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chỉnh sửa thông tin đó nếu thấy không chính xác. Chính sách của chúng tôi là bạn có thể yêu cầu quyền truy cập trực tiếp vào thông tin cá nhân của mình mà không cần phải nộp đơn chính thức.

Kết Luận

Dưới đây là những chính sách bảo mật đến từ nhà cái uy tín. Những thông tin về bảo mật từ nhà cái đến thông tin của người chơi. Hy vọng bài viết trên của nhà cái uy tín nhacaiuytintd sẽ giúp cho những người chơi tham gia cá cược được yên tâm chơi tại đây.