Điều khoản dịch vụ khi tham gia cá cược tại nhacaiuytintd.us

Phạm vi của Chính sách Bảo mật này

 1. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hành động của nhacaiuytintd.us và Người dùng đối với Trang web này. Nó không mở rộng đến bất kỳ trang web nào có thể được truy cập từ Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ liên kết nào chúng tôi có thể cung cấp cho các trang web truyền thông xã hội.

Dữ liệu được thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin khác nhau từ Người dùng của mình:

 1. Thông tin tự nguyện: chúng tôi cũng thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện. Ví dụ: khi bạn trả lời thông tin liên lạc từ chúng tôi, liên lạc với chúng tôi qua email hoặc chia sẻ thông tin bổ sung về bản thân
 2. Thông tin thiết bị: chúng tôi thu thập các loại chi tiết kết nối cụ thể và thông tin liên quan đến thiết bị, phần mềm hoặc phần cứng có thể nhận dạng bạn, chẳng hạn như số nhận dạng duy nhất của thiết bị (ví dụ: UDID, IMEI, địa chỉ MAC), dấu vân tay của trình duyệt, địa chỉ IP và vị trí địa lý dữ liệu.

Việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

 1. Để liên lạc với bạn và thông báo cho bạn;
 2. Để tiến hành các mục đích phân tích, thống kê và nghiên cứu, nhằm cải thiện và tùy chỉnh thông tin theo nhu cầu và sở thích của bạn;
 3. Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận và bất hợp pháp;

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

 1. Đôi khi, nhacaiuytin.gold có thể sử dụng dịch vụ của các bên khác để xử lý các quy trình nhất định cần thiết cho hoạt động của Trang web. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy không có quyền truy cập vào một số Dữ liệu cá nhân do Người dùng của Trang web này cung cấp.
 1. Đôi khi, Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn nên đọc chính sách bảo mật hoặc tuyên bố của các trang web khác trước khi sử dụng chúng.

Thay đổi quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp

 1. Nhacaiuytin.gold đôi khi có thể mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh của chúng tôi và điều này có thể liên quan đến việc bán và/hoặc chuyển giao quyền kiểm soát tất cả hoặc một phần nhacaiuytintd.us
 2. . Dữ liệu do Người dùng cung cấp, nếu có liên quan đến bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi được chuyển giao, sẽ được chuyển giao cùng với phần đó và chủ sở hữu mới hoặc bên kiểm soát mới sẽ, theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này, được phép sử dụng Dữ liệu cho các mục đích mà nó ban đầu được cung cấp cho chúng tôi.
 3. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cho người mua tiềm năng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh đó.
 4. Trong các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.

Chức năng của trang web

 1. Để sử dụng tất cả các tính năng và chức năng có sẵn trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu gửi một số Dữ liệu nhất định.
 2. Bạn có thể hạn chế việc sử dụng Cookie của trình duyệt internet của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản bên dưới ( Cookies ).

Truy cập dữ liệu của riêng bạn

 1. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn do Nhacaiuytin.gold (nơi lưu trữ Dữ liệu đó) nắm giữ.

Bảo vệ

 1. Bảo mật dữ liệu có tầm quan trọng rất lớn đối với nhacaiuytin.gold và để bảo vệ Dữ liệu của bạn, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật Dữ liệu được thu thập qua Trang web này.
 2. Nếu yêu cầu truy cập bằng mật khẩu đối với một số phần của Trang web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này.
 3. Chúng tôi nỗ lực làm hết sức mình để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và bạn tự chịu rủi ro khi thực hiện. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho Dữ liệu của bạn được truyền đến Trang web.

Cookies

 1. Trang web này có thể đặt và truy cập một số Cookie nhất định trên máy tính của bạn.
  Nhacaiuytingold.com sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web của bạn. Nhacaiuytingold đã lựa chọn cẩn thận các Cookie này và đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ và tôn trọng.
 2. Tất cả các Cookie mà Trang web này sử dụng đều được sử dụng theo Luật Cookie hiện hành.
 3. Trước khi Trang web đặt Cookie trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy một thanh thông báo yêu cầu bạn đồng ý đặt những Cookie đó. Bằng cách đồng ý với việc đặt Cookie, bạn đang cho phép Nhacaiuytingold.com cung cấp trải nghiệm và dịch vụ tốt hơn cho bạn. Nếu muốn, bạn có thể từ chối chấp thuận đặt Cookies; tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web có thể không hoạt động đầy đủ hoặc như dự kiến.
 4. Trang web này có thể đặt các Cookie sau:
  • Cookie phân tích/hiệu suất: Chúng cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web của chúng tôi khi họ đang sử dụng trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng.
  • Cookie nhắm mục tiêu: Những cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho trang web của chúng tôi và quảng cáo hiển thị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.
 5. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt Cookie trong trình duyệt internet của mình. Theo mặc định, hầu hết các trình duyệt internet đều chấp nhận Cookie nhưng điều này có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo menu trợ giúp trong trình duyệt internet của bạn.
 6. Bạn có thể chọn xóa Cookies bất cứ lúc nào; tuy nhiên, bạn có thể mất bất kỳ thông tin nào cho phép bạn truy cập Trang web nhanh hơn và hiệu quả hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở cài đặt cá nhân hóa.
 7. Bạn nên đảm bảo rằng trình duyệt internet của mình được cập nhật và bạn nên tham khảo trợ giúp và hướng dẫn do nhà phát triển trình duyệt internet của bạn cung cấp nếu bạn không chắc chắn về việc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình.

Trẻ vị thành niên

Nhacaiuytingold không dành cho bất kỳ người nào dưới 18 tuổi và đặc biệt là trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên. Nếu chúng tôi biết rằng người dùng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin của người đó khỏi tệp của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về độ tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào.

Quyền lợi của bạn

Khi có các yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn muốn:

 1. Xác nhận tính chính xác của thông tin cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn.
 2. Yêu cầu làm rõ thêm về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 3. Yêu cầu xóa nhật ký thông tin cá nhân được lưu trữ mà không có căn cứ rõ ràng và/hoặc được thu thập mà không có sự đồng ý của bạn và/hoặc việc xử lý mà bạn đã phản đối dựa trên bất kỳ hướng dẫn nào được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chung

 1. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo chính sách bảo mật này cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền của mình theo chính sách bảo mật này khi chúng tôi tin rằng các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 2. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào thấy rằng bất kỳ điều khoản nào trong chính sách quyền riêng tư này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần điều khoản đó sẽ, trong phạm vi cần thiết, được coi là bị xóa và hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác của chính sách bảo mật này sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Trừ khi có thỏa thuận khác, không có sự chậm trễ, hành động hoặc thiếu sót nào của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

 1. Nhacaiuytintd bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này khi đôi khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được đăng ngay lập tức trên Trang web và bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản của chính sách quyền riêng tư trong lần sử dụng Trang web đầu tiên sau các thay đổi. Nếu có bất cứ điều gì cần thắc mắc bạn có thể liên hệ với Nhacaiuytintd.us .